Ramy prawno-budowlane

Klasyfikacja ogniowa

Wyroby budowlane podlegają europejskim i międzynarodowym regulacjom i dzielą się na różne klasy ochrony ogniowej. Systemy sufitowe OWA spełniają te wymagania.

Tutaj można dowiedzieć się, jakie normy muszą być uwzględnione podczas planowania.

Podstawową normą dotyczącą sufitów z warstwą wierzchnią, np. z płyt mineralnych, metalu itp., jest EN 13964 „Sufity podwieszane — Wymagania i metody badań”. Tego typu sufity są ujęte w europejskim rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Pojedyncze produkty, jak również całe zestawy, mają znak CE i deklarację właściwości użytkowych (DoP). Krajowe certyfikaty nie są wymagane.

Normy dotyczące klasyfikacji ogniowej sufitów

Zgodnie z EN 13501-1 wyroby budowlane podzielone są na klasy zależnie od ich reakcji na ogień. Przynależność do danej klasy reakcji na ogień musi być wykazana świadectwem badania jednostki notyfikowanej.

Produkty z naszych serii OWAcoustic premium/smart są dostępne w klasie A2-s1, d0 w rozumieniu DIN EN 13501-1.

Produkty OWA do specyficznych zastosowań (np. do obszarów higienicznych) mogą być niżej sklasyfikowane. Klasa danego produktu jest zawsze podana w jego opisie.

Normy dotyczące odporności ogniowej sufitów

Odporność ogniowa obejmuje badanie systemu składającego się z sufitu i znajdującej się nad nim konstrukcji nośnej (strop międzypiętrowy, dach itp.). Podstawową europejską normą klasyfikacji jest EN 13501-2. Istotne jest, aby jak najdłużej powstrzymywać rozprzestrzenianie się ognia od dołu do góry lub odwrotnie.

Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych zależy od czasu, przez który opierają się one działaniu ognia. Najważniejsze wyniki klasyfikacji odporności ogniowej systemów sufitowych OWA podano w naszej broszurze na temat ochrony ogniowej.

Sufity ogniochronne wg normy EN 13501-2