$cookie = owa_get_continent();

Akustyka

OWA — mocna pozycja w akustyce wnętrz i akustyce budowlanej

Nasilające się stale obciążenie hałasem w życiu codziennym sprawia, że w nowoczesnym budownictwie naziemnym coraz ważniejszą rolę odgrywa izolacyjność akustyczna. Jesteśmy gotowi pomóc w realizacji założeń optymalnej i dostosowanej do potrzeb akustyki wnętrz, oferując szeroki asortyment nowoczesnych rozwiązań akustycznych z dziedziny akustyki wnętrz i akustyki budowlanej.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w naszych broszurach Wpływ płyt mineralnych na akustykę i Akustyka powierzchni metalowych.

Wartości absorpcji w funkcji częstotliwości systemów sufitowych OWA:

DS 9558_Acoustics mineral tiles
DS 9358_Acoustics metal ceilings

Akustyka wnętrz

Lepsza akustyka wnętrza dzięki sufitowi z dźwiękochłonnych płyt mineralnych.

Dostosowanie do potrzeb akustyki wnętrza jest skomplikowanym zadaniem, które jednak odgrywa coraz większą rolę obok innych problemów związanych z fizyką budowli. Uregulowanie tych kwestii w normie DIN18041 „Słyszalność w pomieszczeniach” sprawia, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem inwestorów, projektantów i architektów. W tym kontekście decydującą rolę w wytłumianiu wnętrza (uzyskaniu dostatecznego czasu pogłosu) odgrywają dźwiękochłonne sufity akustyczne.

Komunikacja i koncentracja w równowadze.

Komfortowe biura stają się ważnym atutem przedsiębiorstw w zabieganiu o wykwalifikowanych pracowników. Ekonomia pracy wymaga z kolei elastycznych miejsc pracy i otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Produktywna i skoncentrowana akustyka biura tworzy atmosferę, która sprzyja na równi komunikacji i koncentracji. Olbrzymi wpływ na to mają sufity OWAcoustic.

Akustyka budowlana

Akustyka budowlana bada, jak uwarunkowania budowlane wpływają na przenoszenie dźwięku między pomieszczeniami w obrębie budynku.

Wymagania akustyczno-budowlane wobec sufitu:

  • Wzmocnienie tłumienia dźwięków powietrznych i uderzeniowych
  • Poprawa izolacyjności akustycznej wzdłużnej między sąsiednimi pomieszczeniami
  • Pochłanianie odgłosów z przestrzeni stropowej

Dźwięk ma tę właściwość, że zawsze szuka sobie najprostszej drogi transmisji z punktu A do B, i najczęściej jest to dokładnie ta droga, na której napotyka najmniejszy opór. Z tego powodu w akustyce budowlanej należy zawsze rozpatrywać całościowo postawione zadanie, ponieważ w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że działania optymalizacyjne nie przyniosą pożądanego efektu.

Izolacyjność akustyczna stropów od dźwięków powietrznych.

Sprawna i aktywna izolacyjność od dźwięków powietrznych zapobiega przenoszeniu powstającej w jednym wnętrzu energii akustycznej do wnętrz znajdujących się pod nim lub nad nim.

Rozprzestrzeniający się we wnętrzu dźwięk będzie jednak zawsze usiłował przekroczyć wszystkie powierzchnie ograniczające to wnętrze (ściany, sufity, podłogi, okna i drzwi), czemu może mniej lub bardziej sprzyjać izolacyjność akustyczna danego elementu konstrukcyjnego.

Jeśli wymagane jest zwiększenie izolacyjności akustycznej danego stropu (stropu z płyt żelbetowych, stropu na belkach drewnianych itp.), można to osiągnąć za pomocą sufitu podwieszanego OWAcoustic. Taki sufit stanowi wtedy okładzinę wierzchnią pod stropem.

Badania laboratoryjne przeprowadzone na stanowisku do badań sufitów instytutu fizyki budowli (IBP) Fraunhofera w Stuttgarcie wykazały stopień poprawy dźwięku powietrznego Delta Rw 9 dB oraz wytłumienie dźwięków uderzeniowych Delta Lw 16 dB w połączeniu ze standardowym stropem z płyt żelbetowych.

Izolacyjność akustyczna wzdłużna między sąsiednimi pomieszczeniami.

W wielu budynkach ścianki działowe między sąsiednimi pomieszczeniami nie są doprowadzone do sufitu, lecz kończą się na poziomie sufitu podwieszanego. W ten sposób można w razie potrzeby szybko i elastycznie dostosowywać wymiary pomieszczenia do nowego profilu użytkowania, przesuwając ścianki działowe.

Przy takiej konstrukcji stropu należy poświęcić szczególną uwagę transmisji dźwięku w przestrzeni stropowej. Jeśli stropy nie zostaną zaprojektowane zgodnie z kryteriami akustyki wnętrza, bardzo szybko może dojść do „akustycznego zwarcia” przylegających do siebie pomieszczeń. W takim przypadku nie jest możliwe zachowanie niezbędnej dyskrecji między pomieszczeniami.

Odgłosy z przestrzeni stropowej.

Odgłosy emitowane przez instalacje wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne i przewody wszelkiego rodzaju umieszczone w przestrzeni stropowej mogą być skutecznie redukowane przez systemy sufitowe OWA. Tłumienie dźwięku przez płyty OWAcoustic wynosi, zależnie od wersji, od 16 do 36 dB.

Badania potwierdzają wpływ „głośnego/hałaśliwego” otoczenia na ludzi:

– W biurach 99 % ankietowanych uważa, że hałas przeszkadza im w koncentracji. 1
Hałas szkodzi zdrowiu, nasila stres i obniża wydajność.

– W biurach i powierzchniach typu open space traci się przeciętnie 20 minut czasu pracy wskutek hałaśliwego otoczenia.
Optymalna akustyka umożliwia natomiast o 48% lepszą koncentrację. Obniża to poziom stresu o 27%. 2

– Ze względu na hałas 79% ankietowanych wychodzi z restauracji wcześniej niż planowali. 3

91% ankietowanych rezygnuje z ponownej wizyty w restauracji, w której byli narażeni na hałas. 3

Sklepy odznaczające się optymalną akustyką uzyskują 5–10% wyższy utarg od tych, w których panuje niespokojna atmosfera.4

1 SP Banbury & DC Berry (2005) Office noise and employee concentration: Identifying causes of disruption and potential improvements, Ergonomics, 48:1, 25-37, https://doi.org/10.1080/00140130412331311390 (dostęp dnia 04.01.2019)
2 D. Sykes (2004) Productivity: How acoustics affect workers’ performance in offices & open areas
3 L. Nixon (2016) Speak Easy: hearing the views of your customers, https://www.actiononhearingloss.org.uk (dostęp dnia 04.01.2019)
4 J. Treasure (2010) Sound Business