Odporność na wilgoć

Systemy sufitowe OWA do pomieszczeń mokrych

W pewnych obszarach zastosowania, takich jak pływalnie lub przebieralnie z prysznicami, sufity wystawiane są na wysokie obciążenie wilgocią. Miarą wilgoci jest względna wilgotność powietrza (RH = relative humidity), która zawsze zależy od temperatury wnętrza. W tych obszarach zastosowania istotne jest zastosowanie odpowiednich systemów sufitu podwieszanego.

Stabilne sufity także w trudnych warunkach klimatycznych

Opracowaliśmy specjalne systemy sufitowe, które spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania. Nasze płyty sufitowe wytrzymują — zależnie od wybranej linii produktowej, grubości i wykonania — działanie wilgoci przy względnej wilgotności powietrza do

  • 90% przez krótki czas,
  • 95% przez krótki czas,
  • 95% przez czas nieograniczony lub
  • 100% przez krótki czas.

Wymagana odporność na wilgoć wybieranego produktu zależy od klimatu regionu i uwarunkowań lokalnych. W razie wątpliwości służymy wszelką pomocą w wyborze odpowiedniego produktu.

Do obszarów, w których występuje wysoka wilgoć, zalecamy zabezpieczony przed korozją system S 3e OWAconstruct.

Odporność na wilgoć naszych płyt sufitowych jest nieustannie kontrolowana w ramach procesów wewnątrzzakładowych. Polega to na wystawieniu płyt na wielodniowe działanie odpowiednich temperatur i wilgotności powietrza oraz dokumentowanie na bieżąco ich stabilności formy. Do sprzedaży trafiają tylko te płyty, które spełniają kryteria.