Bouwrechtelijk kader

Classificatie van het brandgedrag

Bouwproducten worden volgens NEN, Europese en internationale normen gereguleerd en onderverdeeld in verschillende brandwerendheidsklassen. OWA-plafondsystemen voldoen aan deze eisen.

Hier komt u te weten met welke normen u bij de planning rekening moet houden.

De relevante norm voor plafonds met deklagen van bijv. minerale platen, metaal enz. is EN 13964 “Verlaagde plafonds – Eisen en beproevingsmethoden”. Deze plafonds vallen onder de Europese Richtlijn Bouwproducten. Afzonderlijke producten en complete kits zijn voorzien van een CE-markering en prestatieverklaring (DOP). Nationale certificaten zoals AbP (allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse – algemene bouwtoezicht-keuringsrapporten) of typegoedkeuringen zijn niet vereist.

Relevante normen voor plafonds met betrekking tot brandgedrag

Volgens EN 13501-1 worden bouwproducten ingedeeld in verschillende klassen op basis van hun brandgedrag.

Volgens de landelijke bouwvoorschriften en de uitvoeringsvoorschriften zijn de “classificaties van het bouwtoezicht”, zoals “onbrandbaar”, toonaangevend. Er mogen bouwproducten worden gebruikt die volgens EN 13501-1 zijn geclassificeerd. De aansluiting bij de brandgedragklasse “niet brandbaar” moet worden aangetoond door middel van een keuringsrapport van een gecertificeerd testlaboratorium (bijv. MPA Stuttgart).

Producten uit onze OWAcoustic premium/smart programma’s zijn verkrijgbaar in de klasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1 en daarmee „niet brandbaar“.

OWA-producten voor speciale toepassingsgebieden (bijv. hygiëneruimtes) kunnen een lagere classificatie hebben, dit staat vermeld op de betreffende productpagina’s.

Het gebruik van bouwproducten die door het bouwtoezicht geclassificeerd zijn als “niet brandbaar materiaal”, is in de betreffende nationale bouwverordening en in de van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften vastgelegd. Landelijk moeten voor bijv. vlucht- en reddingswegen onbrandbare materialen worden gebruikt.

Relevante normen voor plafonds met betrekking tot brandwerendheid

De brandwerendheid omvat een systeemtest van het plafond en de dragende constructie erboven (verdiepingsvloer, dak, enz.). De belangrijkste Europese classificatienorm is EN 13501-2. Het doel is om de doorgang van vuur van onderen naar boven of omgekeerd zo lang mogelijk te verhinderen.

De bouwwijzen/componenten worden ingedeeld in brandwerendheidsklassen op basis van hun brandweerstandsduur.  De belangrijkste resultaten van de brandwerendheidsklassen van OWA-plafondsystemen zijn te vinden in onze Brochure over brandveiligheid.