$cookie = owa_get_continent();

Sufity do pomieszczeń z nadciśnieniem/podciśnieniem

Przepuszczalność powietrza systemów sufitów metalowych OWA

Sufity do pomieszczeń czystych klasyfikowane są nie tylko na podstawie swojej emisyjności. Decydujący jest też sposób, w jaki oddzielone są od siebie strefy o niższych i wyższych klasach czystości i jak reagują na różne strumienie powietrza, które występują w pomieszczeniach czystych. Ten podział realizowany jest dwiema różnymi metodami: metodą wyparcia i metodą różnicy ciśnień. W obu przypadkach system sufitowy musi wytrzymywać różne ciśnienia pomieszczenia czystego, tzn. powinien odznaczać się jak najlepszą szczelnością. W tym celu starannie uszczelniane są powstające między płytami sufitowymi szczeliny, podobnie jak połączenie między kątownikiem przyściennym a płytą sufitową oraz między kątownikiem przyściennym a ścianą.

Dalsze informacje na ten temat:

DS 9398_Sufity metalowe do zadań specjalnych

Sufity do pomieszczeń z nadciśnieniem/podciśnieniem OWA wg DIN EN 1026 i DIN 12207

W ramach klasyfikacji systemów sufitowych OWAtecta S 22 przeprowadzone zostały w instytucie IPA Fraunhofera w Stuttgarcie badania zgodnie z normami DIN EN 1026 i DIN EN 12207. System sufitowy zamontowany został w specjalnie do tego celu skonstruowanej skrzyni badawczej i hermetycznie uszczelniony. Dodatkowo w jednym rastrze systemu sufitowego zamontowano standardową oprawę do zabudowy OWA-Opal, która także została uszczelniona hermetycznie. Następnie system poddano działaniu nadciśnienia do +80 Pa oraz podciśnienia do -50 Pa i zmierzono szczelność systemu.

Wynik: dla systemu OWAtecta S 22 w zakresie przepuszczalności powietrza uzyskano “klasę 4”. System sufitowy S 22 nie tylko zachowuje dostateczną szczelność, ale także spełnia wymagania dotyczące czystości powietrza w pomieszczeniach czystych, w związku z czym może być z powodzeniem stosowany w wielu pomieszczeniach czystych i obszarach pomieszczeń czystych.