Chemische bestendigheid

Chemicaliënbestendige metalen plafonds van OWA

Veel binnenruimten van de industriële productie vereisen componenten of materialen die bestand zijn tegen chemicaliën, reinigings-, proces- en desinfectiemiddelen. Dit geldt in het bijzonder voor laboratoria, cleanrooms, maar ook voor hygiënisch veeleisende productiefaciliteiten in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. OWA heeft toepassing van OWAtecta ook voor deze gebieden consequent laten controleren. Met succes.

Robuust en veelzijdig inzetbaar

Het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation voerde de onderzoeken uit. Het instituut testte de chemische weerstand van OWAtecta metalen cassettes tegen tien representatieve reagentia, door materiaalmonsters bloot te stellen aan een bepaalde belasting van de proefchemicaliën. De bepaling werd uitgevoerd met behulp van de dompelmethode volgens ISO 2812-1. Er werd bewust een kritischere testmethode gekozen dan de contaminatie-, reinigings- en desinfectiemethoden uit de praktijk, om een betrouwbare uitspraak over de materiaalintegriteit te garanderen – onafhankelijk van de hoeveelheid en duur van de blootstelling.

Resultaat: aangetoonde weerstand van OWAtecta metalen cassettes tegen de volgende representatieve testreagentia (Report No. OW 1003-518, versie 08.2010):

  • Formaline (37 %)
  • Isopropanol (70 %)
  • Witte spiritus
  • Mr. Proper geconcentreerd
  • Ethanol (100 %)
  • Waterstofperoxide (30 %)
  • Ajax geconcentreerd
  • Elma clean 100 (10 %)
  • Microbac Food (4 %)

OWAtecta metalen cassettes zijn bij een belasting tot 3 uur bestand tegen de volgende reagentia, bij een belasting van 6 uur of meer is het plafondpaneel voorwaardelijk bestand: natronloog (5 %)