Geluidsisolatie

OWA - sterk in ruimte- en gebouwakoestiek

De voortdurende toename van geluidsoverlast in het dagelijks leven betekent dat geluidsisolatie een steeds belangrijkere rol speelt in moderne hoge gebouwen. Wij bieden een uitgebreid productportfolio met moderne akoestische oplossingen op het gebied van ruimte- en gebouwakoestiek om ervoor te zorgen dat aan de eisen van een optimale ruimteakoestiek kan worden voldaan.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze brochures Akoestiek-performance met minerale panelen en Akoestiek-performance in metaal.

Frequentiegerelateerde absorptiewaarden van OWA-plafondsystemen:

DS 9558_Akoestische minerale plafonds
DS 9358_Akoestische metalen plafonds

Ruimteakoestiek

Geluidsabsorberende minerale panelenplafonds voor een betere ruimteakoestiek.

Het creëren van een goede ruimteakoestiek is een complexe opgave, die naast de andere bouwfysische eisen steeds belangrijker wordt. Met name door de eisen uit de Duitse norm DIN18041 “Akoestische kwaliteit in kleine tot middelgrote ruimten” wordt het thema steeds belangrijker voor opdrachtgevers, planners en architecten. In dit verband spelen geluiddempende akoestische plafonds een beslissende rol wanneer een goed gedempte ruimte (korte nagalmtijd) moet worden gerealiseerd.

Communicatie en concentratie in evenwicht.

Kantoren waar medewerkers zich goed in voelen worden steeds belangrijkere “items” in de onderlinge concurrentiestrijd van bedrijven om gekwalificeerde medewerkers. Daartegenover staan arbeidseconomische eisen voor flexibele werkplekken en open kantoortuinen die de communicatie bevorderen. Een goede kantoorakoestiek schept een sfeer die zowel de communicatie als de concentratie ten goede komt. OWAcoustic-plafonds leveren daar een doorslaggevende bijdrage aan.

Gebouwakoestiek

De bouwakoestiek onderzoekt hoe de structurele omstandigheden de verspreiding van geluid tussen de kamers van een gebouw beïnvloeden.

Bouwakoestische taakstelling aan het plafond:

  • Verhoging van de luchtgeluid- & contactgeluidsisolatie
  • Verbetering van de overlangs-geluidsisolatie tussen aangrenzende ruimtes
  • Vermindering van geluid vanuit het plenum

Geluid heeft de eigenschap dat het altijd de eenvoudigste weg van A naar B zoekt, en meestal is dat de weg die de minste weerstand biedt. Om deze reden moet ook in de bouwakoestiek altijd het volledige takenpakket worden bekeken, anders is het resultaat van de te nemen maatregelen mogelijk niet optimaal.

Luchtgeluidsisolatie van plafonds.

Een functionerende en actieve luchtgeluidsisolatie voorkomt dat de in een ruimte ontstaande geluidsenergie in de lager of hoger gelegen ruimten terechtkomt.

Het zich in een ruimte uitbreidende geluid is echter altijd geneigd om zich via de diverse ruimtegrenzen (muren, plafond, vloer, ramen en deuren) te verspreiden, waarbij de geluidsisolerende kwaliteit van het betreffende constructie-element dit meer of minder toe zal staan.

Indien de luchtgeluidsisolatie van een bouwplafond (plafond van gewapend beton, houten plafond, enz.) moet worden verhoogd, kan dit met een verlaagd, akoestisch OWA-plafond worden bereikt. Het plafond werkt dan als voorzetschil onder het bouwplafond.

Bij laboratoriumtests in de plafondtestlocatie van het Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) in Stuttgart, werden in combinatie met een genormaliseerd plafond van gewapend beton een ΔRw-verbetering van 9 dB in de luchtgeluidsisolatie en ΔLw-reductie van 16 dB in het contactgeluidsniveau gemeten.

Overlangsgeluidsisolatie tussen aangrenzende ruimtes.

In veel gebouwen lopen de scheidingswanden tussen aangrenzende ruimten niet door tot aan het bouwplafond maar stoppen ze op het niveau van het verlaagde plafond. Met deze werkwijze wil men indien nodig de ruimteafmetingen door het verplaatsen van de scheidingswanden snel en flexibel op de nieuwe situatie afstemmen.

Bij een dergelijk verlaagd plafond moet extra aandacht worden besteed aan het thema geluidsoverdracht via het plenum. Als het voor geluiddempende doeleinden aangebrachte verlaagde plafond niet goed is gepland, kan er snel een “akoestische kortsluiting” optreden tussen de aangrenzende ruimten. Bij dergelijke ruimten kan ook de noodzakelijke discretie tussen twee ruimten niet worden gerealiseerd.

Geluiden uit het plenum.

Geluiden van waterleidingen, ventilatiesystemen, airconditioners en alle soorten leidingen het plenum kunnen sterk gereduceerd worden door plafondsystemen van OWA. De geluidsisolatie van OWAcoustic-panelen ligt afhankelijk van de uitvoering tussen 16 en 36 dB.

Studies bewijzen de negatieve invloed van een "lawaaiige" omgeving op de mens:

– In kantoren voelt 99 % van de ondervraagden zich in zijn concentratie gestoord door lawaai. 1
Dit heeft een negatief effect op gezondheid, stressniveau en prestaties.

– In kantoren en open kantoortuinen gaat gemiddeld 20 minuten arbeidstijd verloren door een lawaaiige omgeving.
Met een geoptimaliseerde akoestiek is daarentegen een 48% betere concentratie mogelijk. Dit vermindert het stressniveau met maar liefst 27%. 2

– Door een rumoerige omgeving verliet 79% van de ondervraagden een restaurant eerder dan gepland. 3

91% van de ondervraagden zou een restaurant op grond van teveel lawaai niet nogmaals bezoeken. 3

Winkels met een geoptimaliseerde akoestiek behalen 5-10 % meer omzet dan onrustige winkels. 4

1 SP Banbury & DC Berry (2005) Office noise and employee concentration: Identifying causes of disruption and potential improvements, Ergonomics, 48:1, 25-37, https://doi.org/10.1080/00140130412331311390 (opgevraagd op 04-01-2019)
2 D. Sykes (2004) Productivity: How acoustics affect workers’ performance in offices & open areas
3 L. Nixon (2016) Speak Easy: hearing the views of your customers, https://www.actiononhearingloss.org.uk (opgevraagd op 04-01-2019)
4 J. Treasure (2010) Sound Business