$cookie = owa_get_continent();

Dane techniczne

Dane techniczne OWAlifetime collection w skrócie

Wymiary

Podawane wielkości różnych systemów są zawsze wymiarami rastra. Rzeczywista wielkość poszczególnych płyt dostosowywana jest fabrycznie do systemu.

Klasyfikacja ogniowa

OWAcoustic premium: A2-s1, d0 wg DIN EN 13 501-1; A2-s3,d0 nach DIN EN 13 501-1 (OWAlux biały)
OWAcoustic smart: A2-s1, d0 w DIN EN 13 501-1

Grubości

OWAcoustic premium: standardowe 15 mm nom. lub 20 mm nom. / 12 mm nom. (Brillianto)
specjalne produkty do ochrony ogniowej lub izolacji akustycznej: 33 mm nom.
OWAcoustic smart: 14 mm nom.

Gęstości objętościowe

OWAcoustic premium: około 160–450 kg/m³
OWAcoustic smart: około 280–350 kg/m³

Gramatury

OWAcoustic premium:
grubość 12 mm nom.: około. 3,6 kg/m²
grubość 15 mm nom.: około. 3,3 – 5,5 kg/m²
grubość 20 mm nom.: około  3,3 – 6,8 kg/m²
grubość 33 mm nom.: około  10,5 kg/m²

OWAcoustic smart: ca. 3,7 – 4,5 kg/m²

Montaż

Staranny montaż i odpowiednie warunki pracy są warunkami niezbędnymi poprawnego ułożenia sufitu.

Zalecenia:

Należy używać wyłącznie elementów konstrukcyjnych systemu OWAconstruct® — zawiera on profile i pojedyncze elementy odpowiednie do każdej sytuacji montażowej.

Przed ułożeniem sufitu OWA należy zadbać o następujące warunki:

• Suche pomieszczenia
• Zakończone prace tynkarskie, posadzkarskie, mokre i instalacyjne
• Wmontowane i przeszklone drzwi i okna
• Podłączony system grzewczy, który można uruchomić w razie potrzeby

Konstrukcja

Elementy konstrukcyjne wykonane z ocynkowanej blachy stalowej. Widoczne strony standardowo są lakierowane na biało. Inne kolory na zamówienie. Masa (zależnie od systemu): około 1,5–3,0 kg/m²

Współczynnik przewodzenia ciepła

0,055 W/mK

Współczynnik odbicia światła

około 78–91% (zależnie od wzoru płyty)

Względna wilgotność powietrza

OWAcoustic premium:
Standard: maks. 95 % RH, przez krótki czas
Mavroc: maks. 95 % RH, przez czas nieograniczony
Ocean: maks. 100 % RH, przez krótki czas

OWAcoustic smart: bis 90 % RH, przez krótki czas

Klasyfikacja ogniowa

Wymaganie dotyczące całego elementu nośnego:
strop + sufit podwieszany, odporność ogniowa od 0 do 180 min (REI 180).

Izolacyjność akustyczna

Przeciwko transmisji dźwięku w przestrzeni stropowej:
Izolacyjność akustyczna wzdłużna od 24 dB do 49 dB.

Redukcja hałasu i regulacji czasu pogłosu:
Średnia wartość absorpcji dźwięku od 15 do 100%.

Transport i składowanie

Paczek nie należy rzucać paczek, nie stawiać ich na rogu lub krawędzi. Przechowywać w suchym miejscu na równym podkładzie, nie kłaść na wilgotnym podłożu. Płyty leżą w opakowaniu zawsze widocznymi stronami do siebie. W miarę możliwości całkowicie odsłonić płyty, rozcinając opakowanie. Wyjmować płyty z kartonu lub paczki zawsze po dwie, ułożone do siebie widocznymi stronami. Chwytać płyty oburącz. Wielojęzyczna instrukcja składowania i obsługi płyt OWAcoustic dołączona jest do każdego opakowania jednostkowego.

Konserwacja

Płyty OWAcoustic w kolorze mogą być w każdej chwili ponownie pomalowane po uprzednim pokryciu ich izolacją. Proszę zapoznać się z punktem 3.9 instrukcji montażu nr 9801 lub 9801 e.