Technische gegevens

Een overzicht van de technische gegevens van de OWAlifetime collection

Afmetingen

De maataanduidingen van de verschillende systemen zijn altijd afmetingen van het raster. De exacte grootte van de afzonderlijke panelen wordt in de fabriek exact afgestemd op de systemen.

Brandgedrag

OWAcoustic premium: A2-s1,d0 volgens EN 13 501-1; A2-s3,d0 nach DIN EN 13 501-1 (OWAlux wit)
OWAcoustic smart: A2-s1,d0 volgens EN 13 501-1

Diktes

OWAcoustic premium: standaard 15 mm nom. of nom. / 12 mm nom. (Brillianto)
speciale brandveiligheid of geluidabsorberende producten: 33 mm nom.
OWAcoustic smart: 14 mm nom.

Volumegewicht

OWAcoustic premium: ca. 160 – 450 kg/m³
OWAcoustic smart: ca. 280 – 350 kg/m³

Oppervlaktegewicht

OWAcoustic premium:
dikte 12 mm nom.: ca. 3,6 kg/m²
dikte 15 mm nom.: ca. 3,3 – 5,5 kg/m²
dikte 20 mm nom.: ca. 3,3 – 6,8 kg/m²
dikte 33 mm nom.: ca. 10,5 kg/m²

OWAcoustic smart: ca. 3,7 – 4,5 kg/m²

Montage

Zorgvuldige montage en geschikte werkomstandigheden zijn voorwaarden voor een perfect geïnstalleerd plafond.

Aanbevelingen:

Gebruik alleen constructie-elementen uit het OWAconstruct®-programma – dit bevat voor elke inbouwsituatie de juiste profielen en losse elementen.

Zorg voor de montage van OWA-plafonds voor:

• droge ruimtes
• afgewerkte pleister-, dekvloer-, natte-ruimte- en installatiewerkzaamheden
• reeds geïnstalleerde ramen en deuren
• aangesloten verwarmingssysteem dat indien nodig in bedrijf kan worden genomen

Onderconstructie

De onderconstructie bestaat uit plaatstaal. zichtbare zijden zijn standaard wit gecoat. Andere kleuren op aanvraag. Gewicht (afhankelijk van systeem): ca. 1,5 tot 3,0 kg/m²

Warmtegeleidingscoëfficiënt

0,055 W/mK

Lichtreflectie

ca. 78 – 91 % (afhankelijk van dessin)

Relatieve luchtvochtigheid

OWAcoustic premium:
Standard: tot 95 % RH, kortstondig
Mavroc: tot 95 % RH, permanent
Ocean: tot 100 % RH, kortstondig

OWAcoustic smart: tot 90 % RH, kortstondig

Brandveiligheid

Eisen aan het hele dragende onderdeel:
Bouwplafond + verlaagd plafond, brandwerendheid van 0 tot 180 min. (REI 180).

Geluidsisolatie

Tegen geluidsoverdracht vanuit het plenum:
overlangsgeluidsisolatie van 24 dB tot 49 dB.

Voor geluidsreductie en regeling van de nagalmtijd:
gemiddelde geluidsabsorptie van 15 % tot 100 %.

Transport & opslag

Losse pakketten niet gooien, bij het neerzetten niet op een hoek of rand plaatsen. Droog en op een vlakke ondergrond bewaren, niet op een vochtige ondergrond zetten. De panelen liggen in de verpakking altijd met zichtbare zijde op zichtbare zijde. Leg de panelen indien mogelijk volledig vrij neer door de verpakking open te snijden. Haal altijd twee panelen tegelijk, met de zichtbare zijden tegen elkaar, uit de doos of verpakking. Pak de panelen altijd met beide handen vast. Instructies voor de opslag en verwerking van OWAcoustic panelen zijn in elke verpakkingseenheid in diverse talen bijgevoegd.

Nabehandeling

De OWAcoustic® -platen kunnen worden gerepareerd met dezelfde kleurcoating als de oorspronkelijke verflaag. Zie punt 3.9 van de installatiehandleiding nr. 9801 of 9801 e.