$cookie = owa_get_continent();

Przemysł i produkcja

Zoptymalizowana akustyka. Produktywność. Różnorodność.

Od hal produkcyjnych po magazyny i sale obrad: rozwiązania OWA dla zakładów produkcyjnych są dobrane specjalnie pod kątem najwyższych wymagań izolacji akustycznej i ochrony ogniowej oraz mają olbrzymi wpływ na wydajność pracy w zakładzie i bezpieczeństwo jego pracowników. Nasz szeroki asortyment wspomaga funkcje poszczególnych pomieszczeń z wyraźnym naciskiem na trwałość oraz łatwość naprawy i wymiany, z uwzględnieniem naszej ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów naturalnych.

Do wyszukiwarki produktów