$cookie = owa_get_continent();

Edukacja

Kompleksowo. Precyzyjnie. Z rozmysłem.

Nasze rozwiązania dla potrzeb edukacji są tak wszechstronne jak jej wymagania. Dzięki dogłębnej wiedzy i wieloletnim kontaktom z branżą edukacji wiemy dokładnie, jak wielki wpływ ma wyważona akustyka wnętrza na tworzenie atmosfery sprzyjającej nauce. Nasze systemy do korytarzy i dróg ewakuacyjnych, sal lekcyjnych i wykładowych, pokoi nauczycielskich i sekretariatów, sal balowych, sal koncertowych, laboratoriów i szkolnych kuchni oraz pomieszczeń mokrych i sanitarnych stanowią rozwiązania 360°, precyzyjnie dostosowane do potrzeb grup docelowych.

Do wyszukiwarki produktów

Wybrane rozwiązania OWA dla obszaru edukacji