Wymogi dotyczące sufitu:
 •  
 • Odporność na wilgoć Info
        do 70 % RH

  Odporność na wilgoć

  W niektórych pomieszczeniach, takich jak pływalnie i łazienki, sufity podwieszane są narażone na bardzo trudne warunki.

  Wilgotność zawsze jest zależna od temperatury pomieszczenia i wyrażana jako wilgotność względna (RH).

  Płyty z wełny mineralnej OWA znoszą wilgotność nawet rzędu 100% — w zależności od wymiarów i wzoru.

 • Zalecana absorpcja dźwięku Info
        αw ≥  0.60

  Absorpcja dźwięku

  Absorpcja dźwięku oznacza, że energia dźwięku jest „pochłaniana” przez elementy budowlane, takie jak np. sufity OWA, tj., czyli nie ulega odbiciu.

  Szacowany stopień absorpcji dźwiękuα wokreśla stosunek między odbitą a pochłoniętą energią dźwięku. Wartość 0 odpowiada całkowitemu odbiciu dźwięku; z kolei wartość 1 oznacza jego całkowite pochłonięcie.

  Zalecany stopień absorpcji dźwięku jest określany zgodnie z normą DIN EN 11654 i stanowi rodzaj wartości średniej dla zakresu częstotliwości między 100 a 5000 Hz.

 • Klimat akustyczny pomieszczenia Info
        3 Gwiazdki

  Klimat akustyczny pomieszczenia

  Użytkownicy pomieszczeń potrzebują komfortu akustycznego: powinni wyraźnie słyszeć wypowiedzi, swobodnie rozmawiać albo cieszyć się właściwymi doznaniami muzycznymi.

  Idealne warunki akustyczne zależą od równowagi między pochłanianiem a odbijaniem dźwięku.

  W celu dokonania oceny właściwości akustycznych pomieszczeń opracowaliśmy własną skalę:

  brak aktywnego ulepszania akustyki pomieszczenia
  5 gwiazdek oznacza: maksymalnie aktywne ulepszenia akustyki pomieszczenia

 • Odporność ogniowa Info
    Wymagany poziom odporności ogniowej zależy od zastosowanego systemu, stropu oraz innych środków i przepisów.
  Określenie odpowiedniego systemu sufitowego wymaga podania docelowego czasu pogłosu zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

  Odporność ogniowa
  Sprawdzona ochrona przeciwpożarowa

  Systemy sufitowe OWA zapewniają skuteczną ochronę przed pożarem, zapobiegając przenoszeniu się ognia przez pewien czas.

  Według normy DIN 4102 materiały dzielą się na różne klasy odporności ogniowej: „F120 — ognioodporny” oznacza, że system sufitowy może stanowić barierę dla ognia przez 120 minut.

  Der obige Text wiederholt sich mehrmals

Zalecane systemy
Zalecane projekty