Sternbild
Odporność na wilgoć Info
      95 % RH

Odporność na wilgoć

W niektórych pomieszczeniach, takich jak pływalnie i łazienki, sufity podwieszane są narażone na bardzo trudne warunki.

Wilgotność zawsze jest zależna od temperatury pomieszczenia i wyrażana jako wilgotność względna (RH).

Płyty z wełny mineralnej OWA znoszą wilgotność nawet rzędu 100% — w zależności od wymiarów i wzoru.

Absorpcja dźwięku Info
      αw =  0.70
NRC =  0.70

Absorpcja dźwięku

Absorpcja dźwięku oznacza, że energia dźwięku jest „pochłaniana” przez elementy budowlane, takie jak np. sufity OWA, tj., czyli nie ulega odbiciu.

Szacowany stopień absorpcji dźwiękuα wokreśla stosunek między odbitą a pochłoniętą energią dźwięku. Wartość 0 odpowiada całkowitemu odbiciu dźwięku; z kolei wartość 1 oznacza jego całkowite pochłonięcie.

Zalecany stopień absorpcji dźwięku jest określany zgodnie z normą DIN EN 11654 i stanowi rodzaj wartości średniej dla zakresu częstotliwości między 100 a 5000 Hz.

Odporność ogniowa Info
      do F 120 (DIN 4102)
do REI 180 (DIN EN 13501-2)

fire-protection

Odporność ogniowa
Sprawdzona ochrona przeciwpożarowa

Systemy sufitowe OWA zapewniają skuteczną ochronę przed pożarem, zapobiegając przenoszeniu się ognia przez pewien czas.

Według normy DIN 4102 materiały dzielą się na różne klasy odporności ogniowej: „F120 — ognioodporny” oznacza, że system sufitowy może stanowić barierę dla ognia przez 120 minut.

Der obige Text wiederholt sich mehrmals

Możliwe kombinacje systemów:
please select 
Materiał
Płyta mineralna Logos
Reakcja na działanie ognia
A2-s1,d0 zgodnie z DIN EN 13501-1
Grubość
15 mm lub 20 mm nominalnie
Grubość (cal)
5/8“ or 3/4“ nominalnie
Kolor
biały
Odbicie światła
88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) nominalnie
Izolacyjność akustyczna wzdłużna
od 31 do 49 dB

grubość w zależności od systemu

Odporność ogniowa i Izolacyjność akustyczna wzdłużna w zależności od systemu, stropu oraz innych elementów