Powierzchnie

Płyty na ogół są pomalowane z obu stron. Standardowe wykończenie po widocznej stronie jest w kolorze białym.

Wymiary

Informacje o wymiarach poszczególnych systemów odnoszą się do wymiarów stelażu. Dokładne wymiary poszczególnych płyt regulowane są fabrycznie zgodnie z precyzyjnymi wymogami systemowymi.

Klasy materiałów budowlanych

OWAcoustic premium: A2-s1,d0 zgodnie z DIN EN 13 501-1
OWAcoustic smart: A2-s1,d0 DIN EN 13 501-1

Grubości

OWAcoustic premium:                                  Ok. 15 i 20 mm
OWAcoustic smart:                                       Ok. 14 mm

Ciężar objętościowy

OWAcoustic premium:                                  Ok. 300 kg/m³
OWAcoustic smart:                                       Ok. 300 kg/m³

Ciężar powierzchniowy

OWAcoustic premium: Grubość 15 mm: ok. 4,5 kg/m²
Grubość 20 mm: ok. 6.0 kg/m²
OWAcoustic smart: Ok. 4,2 kg/m²

Montaż

Idealnie zamontowany sufit wymaga starannego wykonania prac oraz odpowiednich warunków roboczych. Zalecenia: należy stosować wyłącznie komponenty konstrukcyjne wchodzące w skład programu OWAconstruct® — tutaj znajdą się odpowiednie profile i poszczególne elementy pasujące do wszelkich warunków montażowych. Przed przystąpieniem do montażu sufitu OWA należy sprawdzić, czy:

  • pomieszczenia są suche
  • zakończono tynkowanie, posadzki, roboty mokre oraz instalacyjne
  • zamontowano i oszklono okna oraz drzwi
  • podłączono ogrzewanie, które w razie potrzeby można włączyć

Stelaż

Stelaż wykonany jest z blachy ocynkowanej. W standardowym wykonaniu jego widoczne części są pomalowane na biało. Inne kolory są dostępne na zamówienie. Waga (w zależności od systemu): ok.

1,5 do 3,0 kg/m²

Współczynnik przewodnictwa cieplnego

0,063 W/mK

Odbicie światła

Ok.

90% w przypadku powierzchni białych

Wilgotność względna

OWAcoustic premium:                do 95% RH, okresowo
OWAcoustic smart:                     do 90% RH, okresowo
OWAcoustic premium Mavroc: do 95% RH, trwale
OWAcoustic premium:                do 100% RH, trwale

Zgodność z wymogami przeciwpożarowymi

Przepisy dotyczące całości elementu nośnego: strop + sufit podwieszany, odporność ogniowa od 30 do 120 min (F 30 do F 120 i REI 30 do REI 120). Wymogi dla samego sufitu podwieszanego: niezależny element pasywnego zabezpieczenia przeciwpożarowego (od góry i od dołu), odporność ogniowa od 30 do 90 min (EI 30 i F 30 do F 90).

Ochrona przed hałasem

Zapobieganie przenoszenia dźwięków przez pustkę sufitową: izolacja dźwięku od 30 dB do 49 dB. Zmniejszanie hałasu i regulacja czasu pogłosu: średnia absorpcja dźwięku od 15% do 80%.

Transport i przechowywanie

Należy unikać upuszczania poszczególnych opakowań i stawiania ich na krawędzi lub narożniku. Przechowywać na suchej, płaskiej powierzchni — nie umieszczać na wilgotnym podłożu. Płyty zawsze są pakowane wierzchnimi stronami do siebie. Przed wyciągnięciem płyt należy całkowicie rozciąć opakowanie. Z kartonu należy wyciągać po dwie płyty jednocześnie, złożone wierzchnimi stronami do siebie. Płyty należy trzymać oburącz. Zalecenia dotyczące przechowywania oraz postępowania z płytami OWAcoustic zamieszczono w każdym opakowaniu w kilku językach.

Późniejsze malowanie sufitu

Płyty OWAcoustic można pomalować na nowy kolor po uprzednim nałożeniu podkładowej warstwy izolacyjnej. Zaleca się tradycyjną farbę dyspersyjną. W przypadku renowacji pod kątem akustycznym należy zapoznać się z naszymi zaleceniami dotyczącymi akustyki.