OWA Menschen

Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników oraz nasze lokalne i globalne otoczenie. Aktywnie działamy w miejscowościach, w których znajdują się nasze zakłady — przede wszystkim w Amorbach w Odenwaldzie, gdzie od ponad 60 lat znajduje się nasza centrala .

Nie ustajemy w działaniu

OWA to firma rodzinna od prawie trzech pokoleń. Obce są nam koncepcje maksymalizacji zysku za wszelką cenę, w krótkiej perspektywie czasowej. Mimo to odnotowujemy dynamiczny rozwój w ogólnoświatowej skali. Uważamy to za potwierdzenie słuszności w dążeniu do dalekosiężnych celów.

Wytyczanie nowych szlaków: nasze firmowe zasady postępowania

W roku 2011 sporządziliśmy ogólny zestaw przepisów stanowiących wspólne zobowiązanie członków kierownictwa i pracowników do etycznego działania. Ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają w naszym zakładzie niezwykle ważną rolę.

BHP to ochrona środowiska

Stanowisko pracy stanowi część środowiska. Tam, gdzie to tylko możliwe, zapewniamy swoim pracownikom ergonomiczne środowisko pracy. Miejsca niebezpieczne są optymalnie zabezpieczane. Zapobiega się szkodliwym emisjom. Nasz specjalista BHP gwarantuje wysoki standard troski o bezpieczeństwo w całym zakładzie. Dzięki regularnym szkoleniom nasi pracownicy mają zawsze aktualną wiedzę na temat pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Zaangażowanie w regionie

OWA jest największym pracodawcą w południowej części regionu Untermain. Zobowiązuje to nas do działań na rzecz społeczności lokalnej. Systematycznie angażujemy się w działania społeczne, ekologiczne i gospodarcze wokół naszego zakładu — poprzez wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych, klubów oraz instytucji charytatywnych.

Motywacja do zaangażowania i rozwijanie talentów

Chcemy wzbudzać zainteresowanie, rozwijać talenty i promować osiągnięcia. Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do kształcenia i szkolenia naszych pracowników. Zapewniając młodym ludziom solidne wyszkolenie, dajemy im szansę utrzymania się na rynku pracy. Nasi pracownicy, ich umiejętności, motywacja i zaangażowanie w pracę to najważniejsze aktywa naszej firmy. Średni staż pracy w firmie OWA wynosi 18 lat, co w przypadku firmy średniej wielkości jest okresem wyjątkowo długim.

Konsultacja

Potrzebujecie Państwo więcej informacji?
Porozmawiaj z naszymi
ekspertami z OWAconsult.