Sinfonia
Vochtbestendigheid Info
      tot 95 % relatieve luchtvochtigheid

Vochtbestendigheid

In toepassingsgebieden zoals in zwembaden en sanitaire ruimtes staan verlaagde plafonds bloot aan een hoge belasting.

Vocht wordt als relatieve luchtvochtigheid (RH) aangeduid en is altijd ook afhankelijk van de ruimtetemperatuur.

Afhankelijk van de afmetingen en het dessin zijn OWA-panelen van minerale wol bestand tegen een relatieve luchtvochtigheid van tot wel 100%.

Geluidsabsorptie Info
      αw =  0.85
NRC =  0.85

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie betekent dat de geluidsenergie door bouwelementen zoals de OWA-plafondelementen wordt geneutraliseerd, dus minder sterk worden gereflecteerd.

De gewogen geluidsabsorptiecoëfficiënt αW definieert de verhouding tussen de gereflecteerde en geabsorbeerde geluidsenergie. Een waarde van 0,00 komt overeen met volledige reflectie – een waarde van 1,00 daarentegen duidt op volledige absorptie.

De aanbevolen geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt conform DIN EN 11654 bepaald en kan als gemiddelde waarde van het frequentiebereik van 100 Hz tot 5000 Hz worden beschouwd.

Brandbestendigheid Info
      tot REI 60 (NEN EN 13501-2)

fire-protection

Brandbestendigheid
Beproefde bescherming tegen brand

OWA-plafondsystemen beschermen effectief tegen brand doordat ze gedurende een bepaalde tijd voorkomen dat de brand overslaat.

Conform DIN 4102 worden bouwelementen in verschillende brandbestendigheidsklassen ingedeeld: “F 120 - vuurbestendig” betekent dat een plafondsysteem vuur 120 minuten lang tegenhoudt.

Onze plafondsystemen hebben met succes brandtests conform DIN 4102 of Europese normen doorstaan.

De brandbestendigheid is afhankelijk van het systeem, het bouwplafond en andere extra maatregelen.

mogelijke systeemcombinatie(s):
selecteer alstublieft 
Materiaal
Logos
Bouwmateriaalklasse
A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1
Cleanroom
Partikelklasse ISO 5 (ISO 14644-1:1999)
Dikte
15 mm nominaal
Dikte (duim)
3/4“ nominaal
Kleur
wit
Lichtreflectie
87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) nominaal
Geluidsoverlangsisolatie
van 30 tot 46 dB

Brandbestendigheid  en Geluidsoverlangsisolatie afhankelijk van het systeem, het bouwplafond en andere extra maatregelen

Platten mit bestimmten Kombinationen aus System und Abmessung können einen Schallabsorptionswert von αw  = 0,70 | NRC = 0,70 aufweisen (Sinfonia c).

Downloads
Informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 020-6825305 of via de mail: info(at)owa(dot)nl