Witamy w firmie OWA!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową i firmą. Ochrona danych osobowych użytkownika oraz jego prywatność mają dla nas ogromne znaczenie. Ponieważ dane te podlegają szczególnej ochronie, gromadzimy je tylko w zakresie wymaganym ze względów technicznych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są nasze obowiązki, jakie informacje gromadzimy podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie i w jaki sposób informacje te są wykorzystywane

1. Strona odpowiedzialna zgodnie z postanowieniami § 13 pkt 1 TMG (niemiecka ustawa o usługach telekomunikacyjnych)

Strona odpowiedzialna w myśl postanowień niemieckiej ustawy o ochronie danych:

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
tel. +49 93 73.2 01-0

2. Dane dostępowe / zapisywanie

Zasadniczo istnieje możliwość odwiedzenia naszej witryny internetowej bez podawania danych osobowych. Przechowujemy jedynie informacje przekazywane automatycznie naszemu serwerowi przez przeglądarki użytkowników. Są to następujące dane: typ stosowanej przeglądarki, adres IP, witryna internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz informacje o powodzeniu próby dostępu (tzw. dziennik witryny internetowej).

Te dane dostępowe wykorzystujemy jedynie dla celów związanych z obsługą i bezpieczeństwem oraz na potrzeby optymalizacji naszej oferty. Nie dokonujemy żadnej innej oceny danych. Danych tych nie da się przypisać do konkretnych osób. Są one przechowywane oddzielnie od innych danych wprowadzanych przez użytkownika podczas korzystania z naszej oferty.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych / bezpieczeństwo danych

W naszej witrynie są dostępne różne funkcje, które podczas korzystania z nich przez użytkownika gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co się dzieje z tymi danymi:

Formularz kontaktowy:

Przechowujemy i wykorzystujemy dane podawane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail i numer telefonu w celu obsłużenia zapytań i wniosków oraz na potrzeby komunikacji indywidualnej. Należy zauważyć, że dane nie są kodowane na czas transmisji, dlatego formularza kontaktowego nie należy używać do przesyłania informacji poufnych.

Biuletyn:

Subskrypcja biuletynu wymaga podania adresu e-mail. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby wysyłki biuletynu. Adres e-mail przechowujemy do chwili, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowania biuletynu, korzystając z linka dostępnego w biuletynie lub zgłaszając się do nas z takim wnioskiem. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami, z wyjątkiem kosztów transmisji wynikających z taryf podstawowych. Rezygnując z subskrypcji, użytkownik cofa swoją zgodę, byśmy korzystali z jego adresu e-mail. Wówczas dopilnowujemy, aby taki adres e-mail został niezwłocznie usunięty.

Bezpieczeństwo danych:

Dane osobowe użytkownika są przechowywane z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie niedostępności tych danych dla osób trzecich. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty e-mail. Informacje poufne zalecamy przesyłać pocztą tradycyjną.

4. Sprecyzowanie celu / przekazywanie danych

Jeśli użytkownik udostępni nam swoje dane osobowe, dane te będą wykorzystywane jedynie do celów, na które użytkownik wyraził zgodę przed ich wprowadzeniem. Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać jedynie przez okres wymagany do realizacji celu, dla którego zostały przekazane, lub przez okres przewidziany prawem.

Jeśli w celu realizacji zamówienia przekażemy dane do zewnętrznych usługodawców (którym zlecimy przetwarzanie danych), będą oni zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ustawowej ochrony danych, a także niniejszej deklaracji ochrony danych. Dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

5. Pliki cookie

Na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookie, co ma na celu uatrakcyjnienie witryny dla użytkowników i pozwala na korzystanie z różnych funkcji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Proces zapisania pliku cookie jest określany również mianem „ustawienia pliku cookie”. Użytkownik może wedle własnych preferencji zmieniać te ustawienia w swojej przeglądarce i tym samym zyskać możliwość otrzymywania informacji za każdym razem, kiedy ustawiane są pliki cookie, za każdym razem podejmować decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu tego rodzaju plików albo też akceptować lub odrzucać wszystkie pliki cookie. Pliki cookie można wykorzystywać do różnych celów, np. w celu sprawdzenia, czy komputer użytkownika uprzednio łączył się z ofertą w witrynie internetowej (stałe pliki cookie) lub w celu przechowania ostatnio oglądanej oferty (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie są nam potrzebne, aby ułatwiać użytkownikom korzystanie z naszej witryny. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie zostaje usunięta z dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki sesyjne). Pozostałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają nam na rozpoznanie jego komputera podczas następnej wizyty użytkownika w naszej witrynie (pliki stałe). Nasz sposób użytkowania plików cookie nie powoduje żadnych niekorzyści ani ryzyka dla użytkownika. Aby użytkownik mógł skorzystać z oferowanych przez nas ułatwień, zalecamy akceptację plików cookie w naszej witrynie internetowej.

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa stosuje Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych udostępniane przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerach użytkowników, na potrzeby analiz sposobu korzystania z naszej witryny przez odwiedzających ją użytkowników. Informacje dostarczane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkowników są na ogół przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są następnie przechowywane.

W niniejszej witrynie jest włączona anonimizacja adresów IP, co oznacza, że adresy IP użytkowników rezydujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są najpierw przez Google skracane. Cały adres IP może zostać przesłany na serwer firmy Google w USA i być tam przechowywany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i ogólnie Internetu. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach działania narzędzia Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze przy użyciu odpowiednich ustawień przeglądarki. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać z funkcji niniejszej witryny internetowej.

Ponadto użytkownicy mogą zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z witryny (w tym adresów IP), przesyłanie ich do Google oraz przetwarzanie ich przez Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: Aktualny link to:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych jest poniższe łącze, które uruchamia plik cookie typu Opt Out, uniemożliwiający w przyszłości rejestrowanie danych przez Google Analytics na tej stronie (plik cookie typu Opt Out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; usuwanie plików cookie w tej przeglądarce, ponownie kliknąć łącze): Dezaktywacja Google Analytics.

7. Hotjar - usługodawca analityki internetowej

Strona internetowa produkującej płyty i systemy stropowe spółki Odenwald Faserplattenwerk GmbH korzysta z programu Hotjar jako narzędzia do analizowania zachowań użytkowników stron, opracowanego przez firmę Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar”).

Hotjar zapisuje anonimowo interakcje przypadkowo wybranych, pojedynczych użytkowników z daną stroną internetową. Tak powstaje protokół np. ruchów myszy i kliknięć, którego celem jest wskazanie możliwości ulepszenia danej strony internetowej. Poza tym analizowane są dla celów statystycznych informacje dotyczące systemów operacyjnych, przeglądarek, przychodzących i wychodzącach odsyłaczy (linków), dane geograficzne pochodzenia użytkowników oraz rozdzielczości i typu urządzeń. Informacje generowane przy tym przez „Tracking Code” i „Cookie” o odwiedzinach użytkownika na stronie Odenwald Faserplattenwerk GmbH są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam zapisywane w pamięci komputera. Te informacje nie zawierają żadnych danych osobowych i Hotjar nie udostępnia ich żadnym osobom trzecim.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie takiego zapisywania danych, wówczas może na wszystkich stronach internetowych, które stosują Hotjar, dezaktzwować tę funkcję przez nastawienie w nagłówku swojej przeglądarki opcji DoNotTrack. Informacje, jak skorzystać z tej możliwości Opt-Out, można znaleźć na stronie: http://overheat.de/opt-out.html.

Dalsze informacje o Hotjar można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/. Deklaracja Hotjar odnośnie ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie https://www.hotjar.com/privacy.

8. Informowanie o danych, wnioski o zmianę oraz cofnięcie zgody

Zgodnie z wymogami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo żądania udzielenia bezpłatnej informacji na temat dotyczących go przechowywanych danych oraz prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Wówczas dane te zostaną usunięte, chyba że naruszałoby to obowiązujące przepisy prawa. Oznacza to, że użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na korzystanie przez nas z jego danych osobowych.

W przypadku chęci uzyskania informacji o swoich danych osobowych albo ich poprawienia lub usunięcia prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych. Specjalista ds. ochrony danych osobowych chętnie odpowie na wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych, skargi i sugestie.

specjalista ds. ochrony danych osobowych
Thorsten Barino

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach | Germany
Send an email
phone +49 93 73.2 01-3 75
fax +49 93 73.2 01-5 75